Licencja

Maszyna Turinga to program typu freeware, czyli dozwolone jest bezpłatne rozpowszechnianie i zwielokrotnianie programu za pomocą dowolnych mediów.

Maszyna Turinga dostarczana jest w formie 'takiej, jaki jest'. Autor oraz dystrybutorzy programu nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że program bedzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania użytkownika.

Program Maszyna Turinga może być rozpowszechniany i zwielokrotniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez autora. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie programu w postaci niekompletnej lub uzupełnianie dodatkowymi składnikami jest zabronione.

W przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień niniejszej licencji należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania programu Maszyna Turinga w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.